Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:admin:import

Importní formát

Tento formát slouží k importu strukturovaných dat do InTouch CRM. Základní problém při importu informací do jakéhokoliv systému je to, že data jsou reprezentováno formou tabulky (XLS, CSV, …). Tato reprezentace ale není vhodná pro import dat, které mají třeba stromovou strukturu. Typickým příkladem můžem být import firem a osob, které pracují v těchto firmách. Řádek s firmou bude vypadat jinak než řádek s osobou a je třeba u osoby jednoznačně identifikovat, ke které firmě patří.

Zde tedy předkládáme formát, který splní následující podmínky:

  1. Umožní v jedné dávce import více typů záznamů
  2. Umožní každý záznam jednoznačně identifikovat
  3. Umožní definovat vztahy mezi záznamy (např. FIRMA –> OSOBY)
  4. Bude podporovat aktualizace (úprava nebo doplnění existujícího záznamu, opakovaný import)

Budeme používat XML formát, který bude mít takto definovanou strukturu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<import>
	<entity type="<TYPE>" uid="<UNIQUE_ID>" method="<METHOD>">
		..pole a reference...
	</entity>
	<entity type="<TYPE>" uid="<UNIQUE_ID>" method="<METHOD>">
		..pole a reference...
	</entity>
	...
</import>

Z ukázky je vidět, že XML soubor bude vlastně konečný seznam entity (element <entity/>) a jejich přesnější popis následuje:

Jednotlivé záznamy - entity

Uvnitř tagu <entity> mohou být dva druhy vnořených tagů. Jednak <field> a pak také <ref>. Na jejich pořadí nezáleží. Tag <field> obsahuje data jednotlivých polí záznamů a tag <ref> obsahuje odkazy na již existující záznamy.

<entity type="company" uid="25687" method="merge">
	<field name="company">ANNECA s.r.o.</field>
	<field name="street">Klíšská 977/77</field>
	<field name="email">info@anneca.cz</field>
	<field name="ico">48528919</field>
	...
</entity>
<entity type="person" uid="2645" method="merge">
	<field name="firstname">Petr</field>
	<field name="surname">Novák</field>
	<field name="mobile">603 123 123</field>
	...
	<ref to="company" uid="25687"/>
</entity>
<entity type="contact" uid="6468" method="create">
	<field name="subject">Domluvení schůzky</field>
	<field name="planContact">2012-02-22 13:00</field>  <!-- Kdy byla komunikace plánována -->
	<field name="contacted">2012-02-22 13:21</field>    <!-- Kdy byla skutečně provedena -->
	<field name="comment">Souhlasí se schůzkou, ale až za měsíc. Teď na to nemá čas.</field>
	...
	<ref to="company" uid="25687"/>  <!-- Vazba na ANNECA s.r.o. -->
	<ref to="person" uid="2645"/>    <!-- Vazba na Petra Nováka -->
</entity>

Metoda vytváření záznamu

Každý tag <entity> může mít nepovinné atributy uid a method'. První z nich, uid', je unikátní identifikátor záznamu v rámci importovaného souboru a používá se hlavně pro účely definování vazeb pomocí tagu <ref>. Atribut method určuje způsob zacházení se záznamem při importu a může nabývat těchto hodnot:

create Vytvoří vždy nový záznam v databázi i v případě, že už existuje podobný. Nový záznam se vytvoří i v případě, že jsou duplicity zakázány přestřednictvím nastavení aplikace. Užívejte proto tuto možnost obezřetně.
new Pokud v databázi neexistuje podobný záznam, tak vytvoří nový. Pokud už existuje, nedělá nic a dál pracuje s existujícím záznamem.
merge Pokud v databázi neexistuje podobný záznam, tak vytvoří nový. Pokud už existuje, sloučí data z importního souboru do nalezeného existujícího záznamu.
write Pokud v databázi neexistuje podobný záznam, tak vytvoří nový. Pokud už existuje, přepíše stávající záznam daty z importního souboru.

Typy entit

InTouch CRM umí importovat entity následujících typů:

company Firma nebo osoba
person Osoba připojená k firmě
branch Adresa (pobočka) připojená k firmě
contact Provedená komunikace (např. telefonát)
opportunity Příležitost (poptávka)
task Úkol
event Událost (záznam v kalendáři) - např. domluvená schůzka

Pole entity (<field>)

Pojmenování polí pro jednotlivé typy enity lze nalézt zde.

Datumové a číselné typy

Veškerá pole, která obsahují časový údaj je třeba importovat ve formátu:

YYYY-MM-DD hh:mm nebo jen YYYY-MM-DD

Pro oddělení desetinných míst u čísel se používá tečka (např. 123.45).

crm/admin/import.txt · Poslední úprava: 27.07.2012 14:07 autor: blesa