Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:admin:xmlconn6

XML konektor verze InTouch CRM 6.0 a vyšší

Ve verzi 6.0 bylo provedeno sloučení agend Osob a Adres (poboček) do jednotné datové struktury „Kontaktů“ (tabulka customer) s interním pojmenováním party.

Aby i nadále mohla zůstat Osoba osobou a Adresa adresou, tak jsme zavedli nové pole typ kontaktu type.

Nově zavedené typy kontaktu:

  • ORGANIZATION - pro firmu či organizaci
  • INDIVIDUAL - pro evidenci fyzické osoby
  • FREELANCER - podnikající osoba, OSVČ
  • BRANCH - pobočka
  • JOB - pracovní pozice (např. sekretářka)
  • DEPARTMENT - oddělení (např. účtárna)
  • ROBOT - identita, za kterou není fyzická osoba (vhodné např. pro externí systémy)
  • FAMILY - slouží ke sdružení více osob tvořících rodinu
  • GROUP - obecné seskupení fyzických nebo právnických osob
  • ANONYMOUS - pro nekompletní údaje, ze kterých nelze přesně určit daný typ, např. jen emailová adresa

Při slučování Osob a Adres do kontaktů došlo zároveň k rozdělení kontaktů, ve kterých byly údaje jak firmy, tak i společnosti. Mechanismu rozdělení jsme implementovali tak, že v původnímu záznamu byly ponechány „osobní“ údaje (z kontaktu se stala „Osoba“, typ INDIVIDUAL a z „firemních“ se stal nový záznam, typu ORGANIZATION).

Některé systémy, které pomocí XML konektoru komunikují s InTouchem, mohou používat vlastní databázi uložených kódů kontaktů. V takovém případě mohou být některé kódy v externí databázi neplatné (resp. co před migrací ukazovalo na kontakt, tak po migraci ukazuje na osobu). Pro tyto účely jsme vytvořili jednoduchou stránku, kterou je nutné zavolat a vrácené páry kódy zpracovat na straně externího systému. Vzhledem k tomu, že tabulky pro uložení osob a adres byly odstraněny a všechny záznamy z těchto tabulek byly převedeny do tabulky kontaktů, tak i tyto záznamy dostaly rovněž nové kódy (tj. původní osoba s kódem X dostala po migraci nový kód Y). Pro všechny tyto poměněné kódy je možné použít následující volání a v externím systému si kontaktní záznamy přečíslovat.

Zápis firmy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<touch>
<actions>
	<import entity="party">
		<fields>
			<field name="type">ORGANIZATION</field>
			<field name="company">Hurnbach s.r.o.</field>
			<field name="fileAs">Hurnbach s.r.o.</field>
			<field name="email">info@hurnbach.cz</field>
			<field name="enteredFrom">webf</field>
			<field name="ico">12345678</field>
			<field name="dic">CZ12345678</field>
			<field name="comment">Zaregistroval se na webu</field>
		</fields>
	</import>
</actions>
</touch>

Odpověď při úspěšném provedení:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ok primaryKey="18" version="2.0"></ok>

Zápis osoby

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<touch>
<actions>
	<import entity="party">
		<fields>
			<field name="type" type="string">INDIVIDUAL</field>
			<field name="firstname" type="string">Bořek</field>
			<field name="surname" type="string">Stavitel</field>
			<field name="fileAs" type="string">Bořek Stavitel</field>
			<field name="email" type="string">borek@stavitel.cz</field>
			<field name="enteredFrom" type="string">webf</field>
			<field name="language" type="string">cs</field>
		</fields>
	</import>
</actions>
</touch>

Odpověď při úspěšném provedení:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ok primaryKey="19" version="2.0"></ok>

Propojení firmy a osoby

Pro provázání Osoby, která pracuje (je členem) ve firmě, je nutné vytvořit patřičné propojení dalším zápisem „členství“, entita membership. Akce import provede zápis (nebo aktualizaci) již existujího propojení, v tomto případě je nutné zasílat v XML veškerá políčka, která u propojení potřebujete (v případě aktualizace se provede kompletní přepsání novými daty, takže když některá pole nebude XML obsahovat, tak se resetují).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<touch>
<actions>
	<import entity="membership">
		<fields>
			<field name="org">18</field>
			<field name="member">19</field>
			<field name="role">vedoucí</field>
		</fields>
	</import>
</actions>
</touch>

A odpovědí bude:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ok primaryKey="18$19" version="2.0"></ok>
crm/admin/xmlconn6.txt · Poslední úprava: 08.01.2019 10:01 autor: herman