Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:fix4405

Oprava neúspěšné aktualizace z verze 4.4 na 4.4.0.5

Protože ve verzi 4.4.0.5 došlo k větším změnám v tabulce ukládající e-maily, je možné, že u CRM s velkým počtem e-mailů (GB dat) se neprovede aktualizace z důvodu vypršení časového limitu při provádění aktualizačních SQL dotazů. V tom případě můžete zkusit provést aktualizaci ručně těmito příkazy:

  • alter table mailfolder add column responsible varchar(16);
  • alter table mailfolder add column responsibleDate datetime;
  • alter table mailfolder change column msgId msgId VARCHAR(255);
  • alter table mailfolder add column rank double not null default 0;
  • alter table mailfolder add column archive tinyint not null default 0;
  • alter table mailfolder drop foreign key FK_campaign_mailfolder_1;
  • alter table mailfolder drop primary key, add primary key(id, archive);
  • ALTER TABLE mailfolder PARTITION BY RANGE(archive) (PARTITION active VALUES LESS THAN (1), PARTITION archive VALUES LESS THAN MAXVALUE);

a poté restartovat tomcat s CRM, aktualizační proces by měl pokračovat a dokončit se.

crm/fix4405.txt · Poslední úprava: 14.07.2014 17:07 autor: stiburek