Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:release-notes

Změny a novinky v systému InTouch CRM

Na této stránce zveřejňujeme úpravy systému InTouch CRM. Pokud máte zájem vědět, na čem pracujeme a co je možné v blízké budoucnosti očekávat, podívejte se na stránku plánovaných vylepšení systému.

Aktuální vývoj

Na tomto momentálně pracujeme.

 • Přísnější validace dat vstupujících do adresáře kontaktů
 • Sjednocení postavení kontaktu a osoby
 • Nástroje pro boj s duplicitami
 • Úprava práv, sjednocení práv „aktivit“ (Úkolů, Událostí a Komunikací)

Hotovo, ale nepublikováno

Tyto věci jsme již provedli, ale ještě nebyly publikovány v oficiální verzi.

Publikované aktuální verze

Pokud využíváte služby technické podpory, můžete aktuální verze systému stáhnout z extranetu.

V případě problémů při aktualizaci, zkuste se nejdříve podívat do sekce Řešení problémů. Pokud problém přetrvává, tak naši zákazníci mohou využít technickou podporu , uživatelé verze START CRM fórum.

Verze 6.1 - publikováno 24.5.2019

 • Sekce marketing - přepracované a vylepšené rozesílaní hromadného e-mailu
 • Přepracován správce obsahu a znalosti - záznamy jsou dostupné i přes externí linky
 • Uživatelé si mohou nastavit vlastní vzhled (barevnou paletu) CRM
 • Sdílení kalendáře lze nastavit i skupině
 • Optimalizována práce s IMAPEM, CRM nyní používá standard IMAP4rev1 + UIDPLUS (jde o nejnovější a všeobecně doporučovaný standard pro IMAP z roku 2005)

Verze 6.0 - publikováno 1.2.2019

 • Přepracován formulář kontaktu a agenda kontaktů
 • Přepracován správce obsahu
 • Přepracováno nastavení
 • Vylepšení vzhledu CRM
 • Možnost měnit parametry komunikací přímo v agendě

Verze 5.7 - publikováno 22.5.2018

 • úprava souhlasů se zpracováním (nejen) osobních údajů, úpravy XML konektoru
 • Podpora JAVA 10 a Tomcat 9
 • InTouch CRM automaticky vyžaduje https, je nutné aktivovat https v tomcatu pokud již tak nemáte (z důvodu ochrany dat dle směrnice GDPR)
 • Hesla k poště jsou v databázi šifrovaná (z důvodu ochrany dat dle směrnice GDPR)

Verze 5.6 - publikováno 26.2.2018

Verze 5.5.0.9 - publikováno 8.9.2017

 • Dohledání firmy podle jména (vyplnění adresních údajů ve formuláři) - pouze pro CZ firmy

Verze 5.5 - publikováno 11.8.2017

 • Neomezený počet kontaktních údajů
 • Lepší ochrana proti duplicitám
 • Přehlednější slučování kontaktů
 • Možnost měnit pořadí sloupců v agendách
 • Ukládání příloh e-mailů přímo do dokumentů
 • Opravy chyb a vylepšení stability.
 • Upravený XML connector

Archiv publikovaných verzí

Verze 5.2.2 - publikováno 8.12.2016

 • Možnost si nastavit vlastní styl pro posílané e-maily. Styl se nastavuje v profilu uživatele, pole Použít styl
 • Opravy chyb a vylepšení stability.

Verze 5.2.1 - publikováno 26.9.2016

 • Vylepšené filtrování produktů dle kategorie , uživatel již nemusí zadávat kódy kategorií, ale vidí číselník s kategoriemi.
 • Vylepšené čtení e-mailu. Zrušeny tlačítka Smazat a Vyřídit co nejdříve. Funkce „Vyřídit co nejdříve“ přesunuta pod lépe dostupnou ikonu v záhlaví e-mailu. Pro změnu příznaků (přečteno, hvězdička, spam) není nutné mačkat tlačítko „Uložit“, stačí klepnout na jednu z nových ikonek v záhlaví.
 • Vylepšení : Přepracovaní skupin položek u nabídky. Nově je možné ke skupině zadat i pořadí (nemusí se tedy skupiny řadit pouze abecedně). Oprava: Opravena chyba, kdy při mazání položek skupin se ostatní položky v nabídce proházely.
 • Nyní je možné použít funkci „Ukázat uživateli“ na sebe sama (tj. ukázat něco sám sobě, občas se může hodit).
 • Opravy chyb a vylepšení stability.
 • Pozměněna práce s HTML předlohy pro e-maily - předlohy s fragmentem HTML kódu se dají následně v e-mailu editovat, předlohy s kompletním HTML po vložení do e-mailu se již editovat nedají.

Verze 5.2.0.2 - publikováno 3.8.2016

 • Když v našeptávacím poli pro kontakty CRM nenajde shodu s vámi zadaným slovem, nabídne Vám možnost vytvořit nový kontakt přímo z našeptávače.
 • Možnost si nastavit automatickou aktualizace kurzů měn 1x denně v noci. Na výběr jsou 3 banky: Česká národní banka, Evropská centrální banka, Národní banka Slovenska. ČNB doporučujeme pro CRM s výchozí měnou CZK. ECB a NBS pro CRM s výchozí měnou EUR.
 • Možnost editace filtrovacích pohledů agend
 • Podpora synchronizace kalendáře/kontaktů u ANDROID telefonů přes aplikaci DAVdroid

Verze 5.2 - publikováno 5.5.2016

 • Optimalizace kalendáře v CRM s více uživateli/uživatelskými skupinami
 • Když v našeptávacím poli pro kontakty CRM nenajde shodu s vámi zadaným slovem, nabídne Vám možnost vytvořit nový kontakt přímo z našeptávače.

Verze 5.1.2 - publikováno 16.2.2016

 • Opraveny nahlášené chyby z verze 5.1.1

Verze 5.1.1 - publikováno 14.1.2016

 • Opraveny nahlášené chyby z verze 5.1

Verze 5.1 - publikováno 28.12.2015

 • CRM umí zobrazit přímo v kalendáři informaci o všech účastnících události (buď celá jména lidí a nebo jejich monogramy)
 • Možnost u dynamického atributu typu číslo zaškrtnout volbu: zobrazovat souhrn . Pak u daného atributu v agendě se zobrazují celkové součty hodnot. Vidí pouze uživatel s právem: Vidí mezisoučty
 • Přepracováno upozorňování na delegovaný/splněný/nesplněný/odebraný úkol

Verze 5.0 - publikováno 27.8.2015

 • Nový design CRM s možností změny motivů

Verze 4.6.0.3 - publikováno 23.6.2015

 • Přepracování záložky Znalosti - umožnění strukturovaných znalostí s možností nastavení práv.
 • Přepracované připojování souborů k záznamům.
 • Slučování duplicit u osob
 • Změna autorizace pro synchronizace kontaktů přes Gmail účet. Již není potřeba mít v nastavení uživatele přihlašovací jméno a heslo do Gmail účtu.
 • Funkce pro vyhledání nenapárovaných e-mailů a jejich automatické přiřazení ke kontaktům
 • Našeptávání e-mailových adres při psaní e-mailu

Verze 4.6 - publikováno 18.3.2015

 • CardDav/CalDav synchronizace
 • Atributy Produktů
 • Díky změnám v Google mapách jsme upravili hromadné zobrazování kontaktů na mapě (ze zdrojového souboru KML). Pro správnou funkčnost je nutné nastavit Google API KEY viz. návod.
 • Přepracované fulltextové vyhledávání
 • Pozor!!! - na verzi CRM 4.6 lze aktualizovat pouze z verze CRM 4.5 a novější - pokud máte starší verzi CRM, nejdříve aktualizujte na verzi CRM 4.5 a následně až na verzi CRM 4.6

Verze 4.5.1.5 - publikováno 19.1.2015

 • Oprava předávání obrázků při odpovědi/přeposílání emailů
 • Upraveno logování automatických procesů na pozadí aplikace
 • Přidána podpora třetí sazby DPH

Verze 4.5.1.4 - publikováno 17.12.2014

 • Opravena chyba , která mohla vést k pádu CRM po delším běhu z důvodu nedostatku paměti
 • Vyřizující u e-mailu
 • Přepracovaná WEBDAV podpora pro dokumenty
 • Zvýrazněný poslední otevřený záznam v agendě
 • Podpora CalDav, CardDav synchronizace
 • HTML editor (FCK editor) aktualizován na nejnovější verzi 4.4.6

Verze 4.5.0.2 - publikováno 2.10.2014

 • Vyžadována JAVA8 a Tomcat8
 • pokud vaše verze obsahuje pluginy(máte specificky upravený CRM), před instalací nás kontaktujte pro aktualizaci pluginů.
 • Lze pomocí pluginu omezit přístup přes XML konektor. Můžete si nadefinovat které akce, které entity a jejich pole umožní XML konektor vracet. Tyto pravidla lze definovat zvlášť pro různé IP adresy.
 • Optimalizovaný chod procesů na pozadí
 • Export faktur se řídí nastavení práv exportovat faktury v profilu uživatele (dříve to bylo dle práva: exportovat objednávky)
 • Opraveny prokliky „kontaktních“ atributů - proklik už nepřesměruje na přihlašovací stránku
 • Aktualizována knihovna zajišťující generování PDF - možné vizuální změny PDF vystupů z dřívějších XML předloh (avšak kompatibilita u standardních výstupů ověřena)
 • Aktualizován CKEditor na veri 4.4.4

Verze 4.4.0.5 - publikováno 14.7.2014

 • Archivace starých e-mailů
 • Automatické mazání starých interních e-mailů
 • Přepracování a rozšíření práv u poštovního účtu
 • Optimalizace příznaků u e-mailů (přečteno, odpovězeno, hvězdička) - důsledek této změny je zrychlení zobrazování pošty v CRM
 • Zjednodušená práce s přílohama u e-mailů
 • V případě problému s aktualizací na verzi 4.4.0.5 můžete provést tuto korekci.

Verze 4.4 - publikováno 2.5.2014

 • Agenda úkolů zobrazuje i úkoly, ve kterých jsou zaangažováni i podřízení (lepší kontrola podřízených)
 • Je možné v nastavení kalendáře ovlivnit, jaké informace se v kalendáři objeví (místo, firma, popis)
 • Nový způsob rychlého filtrování v kontaktech a poště
 • Podpora vlastních popisků u libovolného pole/textu v CRM Online

Verze 4.3.5 - publikováno 4.4.2014

 • Našeptávač ve vyhledávacím políčku a horká klávesa (Alt-X nebo F8) pro přístup k vyhledávání
 • Varování na stránce Dnes jsou méně agresivní
 • Modul upomínání nesplacených faktur
 • Měření výkazů práce pomocí integrovaných „stopek“
 • Lepší statistika výkazů práce
 • Lepší plánování následných aktivit (follow up) po komunikaci

Verze 4.3 - publikováno 28.1.2014

 • Podpora atributů u problémů
 • CRM Vás automaticky informuje při nedostupnosti serveru nebo při ukončení sezení. V tomto případě zobrazí varování, že Vaše aktuální úpravy v CRM nebudou uloženy.
 • Opravena chyba v IMAPU při synchronizaci odeslané pošty s Googlem.
 • Opravena chyba při ukládání konceptů s více přílohami
 • Zjednodušena pošta - zrušeny pohledy na vzdálené složky IMAP. Veškeré přesuny emailů v CRM se dějí pouze mezi lokálními složkami, v případě, že jsou namapované na vzdálené složky, dojde k přesunu emailů i ve zdálených složkách.
 • Přidána standardní složka SPAM\
 • Hesla uživatelů jsou v CRM uložena v zašifrované podobě pomocí MD5 algoritmu
 • Adresa má nově pole region a lze na vyfiltrované adresy poslat hromadný e-mail
 • Kompletně přepracovaný kalendář a úkolovník
 • Nový pohled „Co se děje“ na stránce Dnes, který ukazuje činnosti vašich kolegů
 • Uživatelé si mohou definovat svůj avatar
 • Pro administrátora je u poštovního IMAP účtu dostupná funkce Obnovit IMAP kódy e-mailů, hodí se při migraci IMAP účtu na jiný IMAP server.
 • Při odesílání e-mailu si uživatel může určit pozdější datum odeslání. Stačí vyplnit pole: Odeslat po v sekci „rozšířené“ na formuláři e-mailu.

Verze 4.2.0.7 - publikováno 13.10.2013

 • Multipárování dokumentů v CRM
 • Opravena chyba při přesunu v IMAP a lokálních složkách
 • Opravena chyba při filtrování a následné editaci filtrovacích položek

Verze 4.2 - publikováno 13.9.2013

 • Automatické ukládání e-mailů do konceptů
 • Podpora telefonní ústředny CISCO
 • Rozšíření Helpdesku
 • U konceptu je možné zvolit, zda zobrazovat v nabídce předloh u e-mailu
 • Opravena chyba ve fulltextovém vyhledávání u e-mailů
 • Nový hromadný mailing, umožňuje sledovat přečtení, prokliky
 • Možnost zobrazit attributy objednávek pro uživatele i v režimu vidí omezeně
 • Rozšířené možnosti konfigurace globálního SMTP účtu - PORT, SSL, TLS.

Verze 4.1.6 - publikováno 16.5.2013

 • Přepracovaný systém práv u dokumentů
 • Osobu je možné připojit k více firmám
 • Možnost přepínání více formulářů na kartě kontaktu (doplněn jednodušší formulář)
 • Nová komunikace nevnucuje čas 8:00 - nastaví se „zítra“ jako výchozí čas pro vyřízení
 • Ve formulářích pro vložení nového úkolu, události a komunikace je automaticky kurzor umístěn do pole „Věc“
 • Opravena chyba způsobující občasné pády systému
 • Možnost použití proměnné [[[customFooter]]] v patičce e-mailů. Více o nastavení proměnné na stránce Vytvoření a úprava uživatelů
 • Nové menu pohledů, kompatibilní i s IE 10
 • Přeprogramovaná synchronizace IMAP - zrychlení synchronizace poštovních účtů
 • Podpora „hvězdičky“ u e-mailů
 • Ukládání nových e-mailů na filesystém v komprimovaném zip formátu (reindexací CRM se automaticky provede komprimace i u starých e-mailů)
 • Aktualizován HTML editor CKeditor 4.1

Verze 4.1.5.5 - publikováno 16.1.2013

 • Opravena chyba, která způsobovala chybné předávání příloh u některých emailů
 • Podpora změny DPH od 1.1.2013
 • Opravena chyba v XML konektoru, která mohla způsobit nefunkčnost CRM

Verze 4.1.5 - publikováno 7.11.2012

 • Kalendář podporuje barevné události
 • Vylepšené zadávání filtrovacích pravidel
 • Funkce smazání emailu přesunuta na viditelnější místo
 • Opravena chyba při zobrazování e-mailů s přílohami

Verze 4.1.3 - publikováno 8.8.2012

 • Doplnění/Korekce EN,SK překladů pro nové funkce
 • Stahování / Odesílání pošty přes SSL šifrování bez nutnosti platného ověřeného certifikátu na straně mail serveru.
 • Aktualizován WEBdav modul pro vzdálený přístup do složky Dokumenty. Aktualizace by měla přinést lepší kompatibilitu s WEBdav klienty.
 • Přidána podpora tvorby Událostí, Úkolů a Komunikací z předem nadefinovaných šablon.
 • Podpora pro vyhledávání adresy kontaktu v ARESu dle IČa (při přidávání nového kontaktu)
 • Uživatel si může vybrat, která stránka se zobrazí po přihlášení: možnosti jsou Dnes / Pošta / Adresář
 • Rozšířen XML connector - akce lookup a list nad objednávkami vrací i atributy objednávek.
 • Úkoly a události mohou mít kategorii (možnost přidána hlavně z důvodů tvorby statistik, ale lze využít pro rozlišování různých typů úkolů a schůzek … např. prezentace/školení/tech.schůzka/…). Kategorie si můžete založit v nastavení (např. Kategorie událostí) a pak teprve se objeví na formuláři.
 • Vylepšeno zobrazování událostí v kalendáři. Je více využit prostor boxu s událostí. Zobrazuje se část popisu a také nově přidané kategorie.
 • Odstraněna podpora synchronizace přes SyncML formát.
 • Synchronizace přes google API rozhraní podporuje nově synchronizaci komunikací.
 • Funkce pro hromadné rozesílání emailů nyní dovoluje připojit až 4 přílohy. (stále platí, že ideální počet je 0 :-)

Verze 4.1.0.2 - publikováno 3.5.2012

 • Opravena chyba , kdy se při e-mailové odpovědi vytvořil chybně zformátovaný e-mail.
 • Parametry atributů rozšířeny o pole „Počet řádků“, kterým lze v případě textového atributu vytvořit víceřádkové vstupní pole (nebo naopak dlouhá vstupní pole mít jen jednořádková).

Verze 4.1 - publikováno 16.2.2012

 • Plná kompatibilita s Java 7 a Tomcat 7. InTouch CRM 4.1 funguje stále i v starších verzí Java 6 a Tomcat 6, do budoucna ale již funkčnost nebudeme garantovat. Doporučujeme přejít na vyšší verze.
 • V systému lze nyní jednoduše zvolit, které agendy mají být dostupné.
 • Připojené soubory k předloze e-mailu se při použití dané předlohy připojí jako přílohy k e-mailu
 • Nově v sekci SMS složka Archiv, kam lze přesouvat sms záznamy, které nechcete mít v ostatních složkách
 • Přílohu typu eml v e-mailu si nyní můžete prohlídnout přímo v CRM
 • Aktualizován HTML editor CKeditor 3.6.2 (podpora iOS 5 - IPad a IPhone).
 • Vylepšena funkce „Ukázat uživateli“, která si „pamatuje“ posledního vybraného uživatele, či skupinu.
 • Fáze a přechody objednávek nově umožnují si definovat uživatelské skripty, které mohou automaticky nastavovat hodnoty v objednávce atp. Více zde.
 • Rozšířena synchronizace s Google o úkoly. Možnost synchronizovat kalendář přes nové rozhraní Google Api.
 • Systém přístupových práv pro Faktury rozdělen na vlastní (uživatel je v poli obchodník) a ostatní.
 • Opravena chyba v zákaznických atributech, kdy v případě, že daný atribut byl „skrytý“ nebo „pouze pro čtení“, mohlo dojít ke smazání atributu při změně původního záznamu(zákazník/osoba/nabídka/komunikace/příležitost). Pokud používáte ve Vašem CRM zákaznické atributy, doporučujeme aktualizovat!!!
 • Vylepšeno zobrazování e-mailů v záložkách Aktivity. Již se nezobrazují obsahově duplicitní e-maily ale vždy pouze 1 z nich. Např. Pokud odešlete e-mail kolegovi do CRM, tak dříve jste oba e-maily (Váš odeslaný a kolegův přijatý) viděli v aktivitách u spárovaného kontaktu. Nově Vy vidíte pouze Váš odeslaný e-mail a kolega naopak uvidí pouze svůj přijatý e-mail. Rovněž ostatní uživatelé s právem vidět Aktivity tohoto kontaktu, vidí pouze 1 s těchto 2 e-mailů. Toto zpřehlednění se týká pouze nově příchozých e-mailů!
 • Zjednodušený hromadný přesun emailů. Pod agendou v menu hromadných operací je již pouze jedna položka s názvem „Přesunout do složek“, kde si následně uživatel vybere cílovou složku, kam se e-maily přesunou.
 • Opraveno generování cesty k souboru (z Dokumentů) při vkládání souboru do emailu.
 • Nově je možné hromadně odstranit upozornění na stránce Dnes (pro určité typy upozornění, nevyžadující potvrzení uživatele).
 • Celočíselné procentní slevy Nabídek a Objednávek byly upraveny. Nyní je možné zvolit i desetinnou slevu.
 • Spodní záložka Kontaktu, s výpisem Příležitostí, byla rozšířena i o příležitosti, u nichž Kontakt figuruje jako zainteresovaná společnost.
 • Fakturu lze nově spárovat i s Osobou, navíc bylo Fakturám rozšířeno právo o Vlastní a Ostatní.
 • Přidána nová agenda „Řídící panel“.
 • Ošetřeny chyby při zadávání Problému z rozhraní extranetu.

Verze 4.0 - publikováno 10.5.2010

 • Podpora zasílání a přijímání SMS zpráv - podporované USB modemy: Huawei e220, Huawei e160, MF-626 USB Stick
 • Podpora rozesílání a příjímání SMS přes portál www.smsbrana.cz
 • Oprava exportu osob a opraveno špatné vyhodnocení práva „Může exportovat“ u vlastněných a ostatních záznamů
 • Grafické vylepšení agendy Znalostí. Přidáno fulltextové vyhledávání „Obecných informacích“
 • Implementován nový HTML editor CKeditor 3.4.1
 • Vylepšena práce se soubory při psaní emailů. Nově je možné do emailu načíst soubor z Dokumentů v CRM
 • Synchronizace s Google učty - synchronizace kontaktů a událostí
 • CRM dovoluje nastavit maximální velikost odesílaného emailu. Ve výchozím nastavení je to 15MB. Větší soubor se nepodaří uživateli odeslat. Administrátor Enterprise CRM verze může tuto velikost změnit v konfiguračním souboru intouch/WEB-INF/web.xml, parametr maxSmtpMailSize, hodnota je maximální velikost v bitech
 • Verze 3.6.1 obsahuje novou verzi modulu pro komunikaci s mail servery(POP3,IMAP,SMTP) a vyžaduje pro svůj běh JAVU verze 6
 • CRM Vám nedovolí smazat uživatele admin (výchozí účet pro administraci aplikace)
 • Podpora XML konektoru pro Sklady, Položky na skladě, Problémy a Komentáře k problémům
 • Nově je možné přiřadit k Problému i vazbu na Objednávku
 • Přidán nový typ atributu - Kontakt
 • Opraveny chyby při slučování kontaktů
 • Při tvorbě předloh je nutné formátovat datumová políčka
 • Časové zóny

Verze 3.6 - publikováno 16.9.2010

 • Před rozesíláním hromadného e-mailu Vás InTouch nejdříve upozorní na počet kontaktů a osob, kterým hromadný e-mail rozesíláte.
 • Při rozesílání hromadného e-mailu máte nově možnost „Vložit obrázky do těla e-mailu“. Při zaškrtnutí této volby, se InTouch pokusí použité obrázky v HTML e-mailu stáhnout a vložit je přímo do těla e-mailu.
 • Podpora WebDAVu pro práci s dokumenty
 • U sdílení celého poštovního účtu můžete povolit režim zápisu nasdíleným uživatelům. Ti poté budou moci emaily z daného poštovního účtu mazat nebo nastavovat příznaky přečteno/odpovězeno/předáno.
 • CRM už nedovoluje vytvořit soubor nebo podadresář shodného jména s již existujícím souborem/podadresářem v daném adresáři.

Verze 3.5 - publikováno 5.5.2010

 • Psaní e-mailových zpráv probíhá ve vlastním novém okně, což umožnuje při psaní současně pracovat v CRM a třeba psát i více zpráv najednou.
 • Drobný trik: do patičky e-mailu je možné kromě HTML značek napsat i speciální html komentář ve tvaru <!–#plain TEXT –>, přičemž TEXT je libovolný holý text, který se použije jako patička v případě, že píšete e-mail ve formátu holý text.
 • Seznam podřízených v kalendáři je abecedně seřazen
 • Přijaté doklady je nyní možné připojovat k objednávkám a započítávají se do nákladů objednávky
 • Optimalizace CRM v sekci pošta. Nová verze optimalizuje práci s poštou a snižuje zatížení serveru u těch CRM, které mají více uživatelů s velkým množství e-mailů.
 • Rozšířeny periody automatického zasílání sestav : čtvrtletně a ročně
 • Opravena funkce hromadně Fakturovat - díky chybě mohlo docházet k chybám, při níž se faktura opětovně vytvořila na již fakturovanou objednávku. Tato nová faktura pak byla bez položek.

Verze 3.4 - publikováno 21.12.2009

 • Modul HelpDesk
 • Logování provedených změn v objednávkách. Pod formulářem objednávky nově najdete záložku Deník změn, kde se zaznamenávají provedené změny v objednávce.
 • Po změně práv uživatele CRM se již daný uživatel nemusí odhlásit a znovu přihlásit do aplikace, změny práv se u uživatele v CRM projeví ihned.
 • Při naplánování následující (follow-up) komunikace se do komentáře z předchozí komunikace doplní také jméno kontaktu s funkcí a jméno uživatele, který přeplánování provedl.
 • Nově upravná agenda PSČ a práce s Regiony.
 • Možnost nastavení vlastních fází a přechodů mezi fázemi v objednávkách. Přechod lze realizovat výběrem fáze (nabídka fází) nebo výběrem přechodu (tlačítko).
 • Možnost nastavení dynamických atributů ve vztahu k fázi objednávky (atribut musí být vyplněn před přechodem do fáze nebo je pouze ke čtení ve fázích)
 • U skupiny uživatelů lze nastavit příznak aktivní/neaktivní. Pokud je skupina neaktivní, nezobrazuje se ve výpisu skupin ve formulářích.
 • U atributu objednávky lze nově nadefinovat text nápovědy. Tento text se pak zobrazí na formuláři objednávky po najetí myší na titulek daného atributu.
 • Na stránce Dnes je více možností řazení úkolů (podle priority, data, typu a kontaktu). CRM si poslední zvolené řazení pamatuje i po odhlášení a novém přihlášení uživatele.
 • Oficiální podpora MySQL 5.1. pro aplikaci InTouch CRM. Funkčnost na MySQL 5.0. je zatím stále zachována, v budoucích verzí CRM ji ale již nebudeme garantovat.
 • U zasílání hromadného emailu přibyla funkce Nezasílat na duplicitní emaily - InTouch při této volbě kontroluje duplicitu e-mailových adres zákazníků a na již zaslané adresy e-mail znovu nezasílá.
 • Opravena chyba v agendě Osob při filtrování pomocí zákaznických atributů.

Verze 3.3.1 - publikováno 12.8.2009

 • Možnost upravení našeptávače pro záznamy typu kontakt. V nastavení → Nastavení kontaktů a osob je nově záložka našeptávač kde administrátor může vybrat jaké údaje kontatku se v našeptávači budou zobrazovat.
 • Nová tisková sestava pro tisk Dodacího listu přímo z objednávky (dříve šlo tisknout DL pouze z faktury).
 • Optimalizace některých operací (zvýšení výkonu).
 • Kliknutím na ikonku, která signalizuje nepřečtenou poštu (v pravém dolním rohu) se zobrazí nepřečtená pošta.
 • Binární předlohy pro možnost generovat dokumenty ve Wordu/Excelu 2007 nebo OpenOffice.
 • Při splnění komunikace se do nově plánovaného navazujícího telefonátu doplní datum předchozího.
 • Nově přidaná vlastnost, která umožňuje jiné chování při převodů produktů v rámci dvou skladů (hromadná funkce Přesunout mezi sklady). V případě, že alespoň jeden ze skladů má definovaného skladníka, se při přesunu vygeneruje žádost o schválení příjmu/výdeje. Tuto volbu je možné zvolit v Nastavení\Aplikační nastavení (záložka Nastavení aplikace).
 • Do agendy Příjemky/Výdejky byla přidána podpora pro hromadné operace a samotné mazání těchto podkladů bylo rozšířeno o právo definované v profilu uživatele.
 • Nově upravené chování aplikace při zaokrouhlování cen v Nabídkách, Objednávkách a Fakturách. Nyní se zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná čísla.
 • Vylepšena funkce pro vyhodnocení duplicit po importu. Nyní je možné při aktualizaci kontaktů zvolit pouze chtěné naimportované položky (včetně aktualizace pouze chtěných atributů).
 • Optimalizace stahování pošty u IMAP a POP3 poštovních účtů.
 • Oprava funkčnosti tlačítek na formuláři Transakce.
 • Opraveno přepočítávání množství produktů na jednotlivých skladech, při různých operacích (splnění objednávky, mazání skladového dokladu, naskladňování produktů, atd.)
 • Nově upraveny Vztahy. Nyní lze tyto Vztahy rozšířit o uživatelsky definované vazby (např. rodinné, či firemní). Dále je možné zobrazit všechny Vztahy přímo na formuláři kontaktu (Nastavení → Nastavení kontaktů a osob).
 • Odstraněna chyba, která způsobovala, že se někdy (při větším zatížení serveru) zobrazil uživateli kalendář jiného uživatele.

Verze 3.3 - publikováno 22.5.2009

 • Podpora IČ DPH pro slovenské firmy. Pokud v nastavení aplikace zvolíte stát Slovensko, na formuláři se zobrazí pole pro IČ-DPH. Obsah pole se pak automaticky zobrazí při tisku standardní faktury nebo dodacího listu. Obdobná funkčnost je i u záznamu kontaktu v sekci Adresář.
 • Podpora zobrazení adres kontaktů v mapě.
 • Podpora vyhledávání kontaktů v insolvenčním rejstříku ČR.

Verze 3.2.1.2 - publikováno 26.2.2009

 • Opravena chyba při importu kontaktů, resp. při aktualizaci atributů již existujícího kontaktu. Pokud se při importu aktualizovaly atributy kontaktu, který byl vytvořen bez atributů, tak nedocházelo k vytvoření těchto atributů (tudíž ani k aktualizaci).
 • Možnost uživatelsky měnit položky číselníku Připomenutí. - To je ten číselník zobrazující se u všech záznamů, které lze přípomínat v kalendáři - úkol, událost, e-mail, objednávka atd. Kromě standardních hodnot 5 minut - 1 týden si do číselníku můžete přidat libovolné jiné časy a současné zrušit. Hodnota položky pak bude příslušný čas v milisekundách. Např. Můžete si přidat připomenutí za 14 dní, pak hodnota položky je kód 1209600000.
 • Opravena chyba v instalaci umožňující za specifických okolností přepsání konfiguračního souboru a tím nefunkčnost CRM.
 • Oprava přístupových práv Produktu. Při zobrazení agendy Produktů nebyl rozdíl mezi právem „Nevidí“ a „Vidí omezeně“ u nevlastněných (ostatních) produktů a uživatel tak bez výjimky viděl všechny produkty. Zároveň byl upraven i našeptávač pro vkládání produktů do nabídek a objednávek.
 • Vylepšen import kontaktů. InTouch CRM vytváří osoby, pokud jsou importovány lidé ze stejné firmy (což se pozná buď podle IČ, názvu firmy nebo kódu). Import by měl být také ve většině případů rychlejší než v předchozí verzi.
 • Přidána automatická aktualizace načtených objektů po 5 minutách. - Pokud se uživatel přihlásil do CRM a neměnil žádný záznam např. v záložce kontakty , tak pokud neklikl na nefiltrovat nebo se neodhlásil a znovu nepřihlásil, neviděl žádné cizí změny - úpravy,smazání,přidání kontaktů - v agendě kontaktů, které po tu dobu mohl provést jiný uživatel CRM. Teď se mu tyto změny do 5 minut vždy zobrazí.

Verze 3.2.0.10 - publikováno 9.1.2009

 • Možnost řazení výsledků fulltextového vyhledávání podle typu. Přednostně jsou zobrazeny kontakty, objednávky, příležitosti, úkoly, události a komunikace.
 • Opravena chyba způsobující pomalé zobrazení sekce Dnes.
 • Vytvořena nová funkce pro změnu výchozí měny.
 • Změna doporučovaného software pro běh aplikace InTouch CRM : Apache Tomcat 6, JAVA JDK 6 a MySQL 5.0.

Verze 3.2.0.9 - publikováno 2.12.2008

 • V sekci faktury je nově pohled do agendy kontaktů.
 • Vylepšen pohled do agendy příležitostí - když uživatel neměl právo vidět příležitosti, tak ve starších verzí v agendě viděl prázdné řádky, nově se nezobrazují.
 • Opraveno zobrazování fulltextových výsledků, aktuálně respektují nastavení práv u uživatele. Např. pokud u uživatele je nastaveno že nevidí žádné komunikace, mezi výsledky fulltextového vyhledávání se uživateli žádné komunikace nezobrazí atp.
 • Rozšíření dynamických atributů - přidáno pole může vidět - ve kterém lze vybrat uživatele/skupinu, která uvidí daný atribut v agendě a na formuláři. Pro ostatní uživatele je tento atribut skryt. Právo vidět atribut je nadřazeno právu editovat atribut. Pokud tedy máte nastaveno, že atribut vidí jen uživatel TEST a skupina TESTERI ho může editovat. Pak daný atribut bude vidět bez možnosti editovat pouze uživatel TEST, uživatelé ze skupiny TESTERI ho neuvidí a tudíž nebudou moci editovat.
 • Upraven systém práv. Pokud je v záznamu vyplněno pole obchodník, tak se pro daného uživatele(obchodníka) záznam jeví jako vlastní a má k němu plný přístup.
 • Nyní je možné nastavit výchozí jendotku Položky v objednávce. Volbu lze provést v editaci typu objednávky (Nastavení\Typy objednávek).
 • Nově upraven vzhled našeptávače a způsob výběru a zobrazení releventních kontaktů.
 • Režim fulltextového vyhledávání bez diakritiky. V aplikačním nastavení v záložce nastavení aplikace je nově zaškrtávátko Fulltextové vyhledávání s podporou diakritikou - pomocí něho si nyní můžete zvolit, zda chcete aby fulltextové vyhledávání bralo v potaz při vyhledávání a indexování diakritiku či nikoliv. Po změně této volby je nutné znovu vytvořit fulltextový index (přes tlačítko vytvořit fulltextový index v záložce nastavení).
 • Rozšířeny možnosti zákaznických úprav systému CRM. Nově lze v záložkách pod formulářem záznamu na zakázku doprogramovat zobrazování nestandardních zákaznických dat.
 • Dolní záložky kontaktu rozšířeny o seznam „Odebíraných“ produktů, tj. produktů, které se vyskytují na všech objednávkách napárovaných na zobrazený kontakt. K tomuto seznamu je možno dále přidávat produkty ručně, kde je možné přidat i poznámku. Dále byl přidán pohled od agendy porduktů a v Produktech pohled do kontaktů.
 • Rozšíření objednávek - nové pole příjemce v sekci rozšířené. Pole zaplaceno, storno, fakturováno, zpráva přeneseny do sekce rozšířené. Pole příjemce lze využít pro tiskový výstup typu dodacího listu.
 • Opraveno skákání kurzoru při psaní HTML e-mailu.

Verze 3.2 - publikováno 9.10.2008

 • Odstranění diakritiky z názvu přílohy v hromadném emailu. Diakritika v některých případech způsobovala degradaci názvu přílohy po odeslání.
 • Vylepšení importu produktů
 • Opraveno procházení stránek s výsledky fulltextového vyhledávání. Aktualizován tisk poštovní soupisky pro nový poštovní podací arch. Opraven tisk poštovní složenky typu A.
 • Přidána možnost vkládat do textu externí obrázky přes HTML editor (Při psaní HTML e-mailů, tvorbě nabídek, dopisů atd…).
 • HTML editor (FCK editor) aktualizován na nejnovější verzi 2.6
 • Po dohodě se zákaníkem umožňuje InTouch CRM měnit vzhled formuláře příležitosti
 • Vylepšeno pop-up okno pro výběr Složky při práci se soubory. Nyní se nezobrazuje celá rozbalená stromová struktura, ale pouze adresáře z kořenového adr. s možností rozkliknutí podadresářů.
 • Fop knihovna aktualizována na novou verzi 0.95 - přináší lepší podporu tisku do PDF. Nevýhodou je ne úplně 100% kompatibilita s předchozí verzí. Je tedy možné že některé výstupy do PDF nebudou fungovat.
 • Opraven výstup exportu dat z CRM. Export se ukládá do souboru export.cvs místo nepraktického zobrazení v html stránce prohlížeče.
 • Přidána funkce automatické odpovědi na došlé e-maily v nepřítomnosti uživatele. Nápověda k této funkci je zde.
 • Nový typ dynamických atributů - Záložka. Tento typ umožnuje rozčlenit dynamické atributy ve formuláři do přehledných záložek. Záložku podporují záznamy typu: příležitost, nabídka, komunikace, objednávka.
 • Upozorňovací poznámky - rozšířeno použití poznámek pro účely upozornění při vytváření nových úkolů, událostí, komunikací a čtení e-mailů. Více zde
 • Vlastní logo na přihlašovací stránce - nově máte možnost si vložit na přihlašovací stránku své vlastní logo. V sekci dokumenty je vytvořen adresář intouch-crm a v něm 2 soubory. login-logo.png (logo na přihlašovací obrazovce) a watermark.gif (logo v bočním menu). Tyto soubory si můžete libovolně měnit nebo třeba smazat. Aktualizace log v CRM neproběhne hned po změně těchto souborů - proběhne buď až po restartování aplikace nebo po kliknutí na odkaz aktualizovat loga v bočním menu v sekci dokumenty.
 • Možnost vlastního nastavení formátování tel. čísel. V záložce nastavení - ikonce Nastavení kontaktů a osob - přibyla záložka Telefonní čísla, kde lze nastavit jak se mají telefonní čísla u kontaků, osob a adres formátovat.
 • V případě , že máte v aplikačním nastavení zapnutou funkci zpětná vazba, můžete pod touto volbou zvolit počet dní, po kterých se vlastníkům vrátí nepřijaté delegované úkoly.
 • Podpora běhu aplikace v novými verzemi webového serveru Tomcat 5.5.27 a 6.0.18.
 • Nový způsob párování objektů pomocí tzv. našeptávače, který nabídne relevantní objekty po zadání názvu požadovaného textu do vstupního pole.
 • Zákazníci Online verze v placeném režimu mají možnost si stáhnout 3x týdně aktuální zálohu databáze. Stažení může provést administrátor v záložce Nastavení → Aplikační nastavení → Rozšířené, kde bude vidět odkaz pro stažení : Záloha databáze InTouch CRM Online.
 • Logování činnosti uživatelů se záznamem typu faktura. V sestavě logovací tabulka nově lze zobrazit historii činnosti uživatelů v agendě faktur.
 • Automatické odpojování e-mailů u IMAP účtu. V nastavení IMAP poštovního účtu si uživatel může zvolit, že nepřečtené emaily starší než zvolené období se automaticky odpojí od IMAP účtu a zůstanou pouze v CRM. Tím se urychlí sychronizace s IMAP účtem aniž byste pokaždé museli staré e-maily ručně v CRM odpojovat.
 • Monitorování funkčnosti mailových účtů. Jelikož chybné nastavení poštovních účtů může neúměrně zatěžovat server s CRM aplikací nebo internetovou linku, CRM od teď sleduje činnost poštovních účtů a při jejich nesprávné konfiguraci ( nedaří se odesílat/přijímat e-maily nebo příjem e-mailů je neúnosně dlouhý) je automaticky deaktivuje. O deaktivaci je uživatel informován v sekci Pošta a při editaci poštovního účtu. Deaktivovaný účet si uživatel opět aktivuje změnou nastavení problémového poštovního účtu.

Verze 3.1 - publikováno 2.7.2008

 • Při slučování kontaktů se do sloučeného kontaktu převedou i faktury.
 • Dostupnost synchronizace nově taky ve verzi PROFI, ONLINE.
 • Nová tisková sestava Přehled aktivit (dostupná z adresáře kontaktů v nabídce Nástroje) - zobrazí v přehledné časové ose souhrn komunikace se zákazníky
 • Nová vlastnost systému: Live Preview - CRM zobrazí náhled záznamu, pokud najedete myší na odkaz, který záznam otevírá. Například stačí najet myší na ikonku, která otevírá e-mail a zobrazí se prvních pár řádků e-mailu. Velmi šetří čas.
 • Podpis v e-mailu (patička) může nyní obsahovat HTML kód.
 • InTouch CRM používá novou verzi knihovny JavaMail, která odstraňuje některé chyby při práci s e-mailem
 • Záznam v agendě Znalosti | Správce obsahu nyní obsahuje nový údaj symbol. Ten je možné použít pro snadnější integraci systému s webem.
 • V objednávce je možné určit podle jakého tarifu se budou počítat ceny služeb. Lze tedy udělat výjimku ze standardního ceníku na úrovni objednávky.
 • Pole IČO u kontaktu bylo rozšířeno na 16 znaků.
 • Odstraněna chyba pop-up okna (které zobrazuje informace o proběhlém importu). Toto okno nešlo při velkém počtu importovaných záznamů zavřít a neustále obtěžovalo uživatele.
 • InTouch CRM nyní používá nový FCKeditor (www.fckeditor.net), což mimo jiné přináší kompatibilitu s prohlížečem Apple Safari
 • Vylepšení importu kontaktů (telefonního seznamu). Nově lze importovat i atributy a kategorie kontaktu.
 • Možnost samostatného nastavení uživatelských práv pro nabídky. V předchozích verzí byly práva pro nabídky shodné s právy pro příležitosti.
 • Aktualizace fulltextové technologie používané v CRM. Přináší sebou nárůst výkonu, optimalizaci využití prostředků serveru a opravy chyb (http://lucene.apache.org).
 • E-maily označené jako SPAM se rovnou přesunou do složky Smazaná pošta.
 • Nově povolena editace pole „Zdanielné plnění“ na faktuře, která byla vystavena z proformafaktury.
 • Vylepšení filtrování kontaktů podle Regionu. Nyní je možné region vybrat pop-up oknem.

Verze 3.0.2 - publikováno 10.4.2008

 • Pokud uživatel nepotvrdí přijetí úkolu do 24 hodin, je mu výzva zobrazena velkým písmem a žlutou barvou.
 • Doplněna možnost vzdálené správy SSL IMAP složek poštovního účtu.
 • Opravena chyba , která za jistých okolností mohla při mazaní vzdálených IMAP složek přes CRM smazat i jiné IMAP složky (Smazány byly pouze v InTouch CRM, na IMAP serveru složky zůstaly i s e-maily).
 • Správa uživatelů je nyní dostupná i ze stránky Nastavení (umístění v adresáři bylo matoucí).
 • V objednávce je možné zadat časovou náročnost (stejně jako u úkolu). Tato informace se nyní zobrazuje na stránce Dnes v seznamu úkolů. Náročnost se zadává ve formátu Zw Zd Zh Zm, kde Z je celé číslo, w=týden, d=den, h=hodina, m=minuta. Například „2d 3h“ znamená 2 dny a 3 hodiny.
 • V objednávce a úkolech je možné zadat parametry Začátek práce, Konec práce, Strategický význam a Přerušeno do. Tyto údaje budou v budoucnu sloužit k usnadnění plánování pracovního vytížení uživatelů. Systém InTouch CRM bude schopen lépe stanovovat pořadí vyřizování úkolů a termín jejich možného splnění. Stejně tak bude možné přehledně zobrazit aktuální vytíženost pracovníka.
 • Nová verze předpisu Opakovaná služba. Nyní je možné zúčtovat předpisy kdykoliv (ne jenom na konci měsíce) a jsou podporovány roční a půlroční frekvence zúčtování. Pokud potřebujete fakturovat svým zákazníkům pravidelné paušály, předpis Opakovaná služba je určen právě Vám.
 • CRM kontroluje stav úhrad faktur a pokud je nějaký zákazník více jak 30 dní po splatnosti, zobrazí se upozornění přímo ve formuláři kontaktu (výrazný žlutý pruh). 30 dní je tam nyní pevně, v budoucnu bude tento parametr nastavitelný.
 • Sestava „Uskutečněný obrat“ umožňuje zahrnout nedokončené objednávky do výstupu. Lze tak získat orientační prognózu budoucího cashflow podle již existujících objednávek.
 • Nové možnosti přizpůsobení aplikace - CRM nyní umožňuje vkládat programový kód úprav bez nutnosti restartu aplikace. Úpravy jsou uloženy v databázi. Na jednoduché úpravy tedy není nutné vytvářet zásuvné moduly a dodání úpravy je mnohem rychlejší. Příklady možných úprav: automatické zasílání SMS a e-mailů, validace dat, akce při uložení nebo vytvoření záznamu, atd.
 • Oprava standardního výpočtu provizí. CRM ignorovalo koeficienty na kartě produktu.
 • Přidána maďarská lokalizace, možnost při instalaci zvolit forint jako výchozí měnu.
 • V detailu osoby přibyly nové pohledy do e-mailů, komunikací, událostí, příležitostí a objednávek.
 • Opraveno zobrazení v agendě osob pro uživatele, který má nastaveno právo „Kontatky ostatní - nevidí“. Dříve tento uživatel viděl jména osob od kontaktů, které nevlastnil.
 • Podpora zabezpečeného přihlašovaní v poštovním účtu typu IMAP. Zabezpečené přihlašování znamená, že se šifrují jenom přihlašovací údaje, zbytek (emaily) už putují ze/na server nešifrovaně. Zatímco u SSL/TLS probíhá šifrovaně veškerá komunikace. Pokud tedy používáte SSL, tak zabezpečená autentizace je již zbytečná (je obsažena v SSL). Tuto volbu využijete u některých poskytovatelů IMAP, kteří ji vyžadují.
 • Nová funkce pro hromadnou změnu některých položek kontaktu. Touto funkcí je také možné hromadně měnit kategorie a dynamické atributy kontaktu.
 • Vylepšení pop-up okna informující o výsledku importu. Nyní lze přímo v tomto okně zjistit, které položky se importovaly, které byly chráněny a které byly vyhodnoceny jako chybné.

Verze 3.0.0.7 - publikováno 13.2.2008

 • Podpora SSL IMAP - šifrované spojení přes stále oblíbenější protokol pro přístup k e-mailovým schránkám. Funkčnost otestována na gmail.com.
 • Nová funkce pro aktualizaci regionu kontaktu podle jeho PSČ.
 • Optimalizována funkce „Řešit duplicitu“.
 • V záložce soubory lze řadit soubory podle jména, typu, datumu vytvoření a změny. Seřazení provedete kliknutím na záhlaví sloupce.

Verze 3.0 - publikováno 3.1.2008

 • Je možné vytvářet vlastní číselníky
 • Nová funkce Ukázat uživateli - urychluje komunikaci mezi uživateli
 • InTouch CRM vyhledává a upozorňuje na příležitosti, u kterých chybí naplánované aktivity a nejsou přitom uzavřené
 • Lze hromadně měnit skupiny uživatele - přidávat a odebírat uživatele ze seznamu skupin. Tuto funkci naleznete při editaci uživatele v levém menu - „Hromadné nastavení skupin.“ Přes tuto funkci v jednom okamžiku změníte členství uživatele v libovolných skupinách .
 • Po dohodě se zákazníkem umožňuje InTouch CRM měnit vzhled formuláře osoby a adresy
 • Vyfiltrované kontakty lze hromadně převést na osoby
 • Opravena chyba při přijmutí delegovaného záznamu
 • Při tisku adresních štítků lze nově zvolit pořadí řádku. A také zvolit, které řádky se mají tisknout.
 • Nová kategorie v příjemce pro reklamační nebo storno objednávku.
 • Přiřazení uživatele ke skladovým dokladům. Toto přiřazení můžete udělat buďto přímo na dokladu, nebo při hromadném naskladnění,vyskladnění či převodu mezi sklady.
 • CRM podporuje generovaní grafů v html sestavách. Chcete si oživit Vaše stávájící HTML sestavy, doplníme Vám je o grafy.
 • Pod kontaktem uživatel s právem fakturace vidí záložku faktury s fakturami daného kontaktu.
 • Podpora POP3 SSL a SMTP SSL v poště. Mějte svůj Gmail poštovní účet v InTouch CRM.
 • Nové možnosti zákaznických úprav InTouch CRM. Připravili jsem InTouch CRM pro ještě větší míru personifikace. Nebojte se nás zeptat, pokud si přejete vlastní zákaznické úpravy.
 • Vylepšena vnitřní architektura systému, kvůli této úpravě při aktualizaci z verze 2.3 na 3.0 musí dojít k aktualizaci zákaznických pluginů. Pokud máte od nás zákaznické úpravy, před aktualizací nás kontaktujte pro ověření kompatibility s verzí 3.0.
 • Upozorňovací poznámky - rozšířeno použití poznámek pro účely upozornění při vytváření nových příležitostí, objednávek nebo faktur. Více zde
 • Automatické zasílání sestav - nechte si sestavy opakovaně automaticky generovat a zasílat emailem. Více zde.
crm/release-notes.txt · Poslední úprava: 23.05.2019 15:05 autor: stiburek