Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:template:reference

Reference datových struktur

Nejnáročnější věcí při tvorbě předloh je „vytažení“ správných dat z InTouch CRM při generování výstupu. To se provádí pomocí skriptovacího jazyka Velocity (Uživatelská příručka Velocity).

InTouch CRM je vytvořen pomocí objektově orientovaného programovacího jazyka Java. Všechna data jsou v systému uložena ve formě objektů. Každý objekt v sobě skrývá několik proměnných, které zpřístupňují data a nebo několik funkcí (metod), které provádějí předprogramované operace.

Máme-li proměnnou $pokus, která obsahuje objekt typu Kontakt, můžeme město, ve kterém kontakt sídlí, získat zápisem $pokus.city. Máme-li proměnnou $druhyPokus, která obsahuje objekt s funkcí mojeFunkce, můžeme ji vyvolat pomocí konstrukce $druhyPokus.mojeFunkce(). Pro další podrobnosti o možnostech zápisu doporučujeme přečíst krátký manuál k Velocity.

Podporované objekty (entity)

crm/template/reference.txt · Poslední úprava: 11.10.2018 12:10 autor: herman