Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


crm:user:activities-rights

Sjednocení práv Úkolů, Událostí a Komunikací (aktivit)

Ve verzi 5.6 jsme rozšířili práva Komunikací i na další aktivity - Úkoly a Události. V předchozí verzi CRM byly Úkoly a Události viditelné jen pro ty, kteří byli přímo „účastníky“ daného záznamu (tj. byli např. vlastníkem, nebo Vyřizujícím, nebo byli členy skupiny vlastníků, nebo měli nasdílený Kalendář). Výjimkou pak bylo zviditelnění Událostí a Úkolů všem Nadřízeným, kteří viděli aktivity svých podřízených.

Díky tomuto nedostatku se na různých místech vyhodnocovalo „různě“ právo vidět záznam samotný (jiná logika byla např. pro zobrazení v agendě, jiná pro zobrazení záznamu v Aktivitách kontaktu, jiná v Kalendáři).

Tento nesoulad jsme ve verzi 5.6 odstranili a rozšířili nastavení práv Komunikací i na Úkoly a Události.

Dále jsme zachovali možnost zvolený záznam „skrýt“ před všemi (bez ohlednu na nastavení tabulky práv) pomocí zaškrtávátka „Osobní“ (záznam je pak viditelný pouze pro uživatele s administrátorskými právy a pro všechny „zainteresované“ účastníky). Do komunikace jsme toto zaškrtávátko nově přidali.

Při vyhodnocování práv aktivit je navíc zohledněna firemní „hierarchie“ a i když má uživatel nastaveno právo „ostatní - nevidí“, tak přesto vidí všechny záznamy svých „podřízených“ (kromě těch „Osobních“).

Takže když si podřízený vytvoří „Osobní“ záznam, ve kterém nebude nijak figurovat jeho nadřízený, tak tento záznam bude pro nadřízeného „neviditelný“. Neuvidí jej ani v agendě, ani v aktivitách kontaktu. V kalendáři jej uvidí jako „Osobní záznam“ uživatele bez dalších podrobností (vidění v kalendáři je důležité např. při plánování schůzek, aby nedošlo k nějakým časovým konfilktům).

Omezení "nevhodných" kombinací práv

Dále jsme snížili počet možných kombinací nastavení práv pro vlastněné záznamy. Kombinace vlastněné - nevidí, nebo vlastněné - vidí omezeně byly nově zablokovány.

Upravená tabulka práv

crm/user/activities-rights.txt · Poslední úprava: 02.02.2018 10:02 autor: blesa